Bestyrelse og skolekreds

 Mød bestyrelsen på Haastrup Friskole

Stine Marie Kjærgaard

Formand
Stine Marie Kjærgaard
(Astrid Marie grp.5, Ellen Grp. 4)

Næstformand
Kirstine Stenz
(Rane, bh, Live, grp.1, Odin grp.2)

Michael Desveaux

Økonomiansvarlig
Michael Desveaux
(Louis Grp. 3, Sif Grp. 5)

Bestyrelsesmedlem
Malene Duelund
(Camille grp.1 og Nynne BH)

Bestyrelsesmedlem
Ian Gregersen
(Bjørn BH )

Foto mangler

Bestyrelsesmedlem
Lærke Bisschop-Larsen
(Magne, BH og Vilja, gr. 2)

Foto mangler

Bestyrelsesmedlem
Mia Cecilie Helstrup
(Alva gr. 2 og Falke BH)

Stil op til skolebestyrelsen

Så har du, med din og jeres forskellige baggrunde og erfaringer, mulighed for at sætte skolen i et nyt perspektiv og se på skolen med friske øjne.

Valg til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Man er valgt på skolens årlige Generalforsamling i april for en 2-årig periode ad gangen.  Suppleanter vælges hvert år.

Forældrekredsen vælger 2 medlemmer og 1 supleant.
Skolekredsen og forældrekredsen vælger 3 medlemmer og 1 suppleant.

Hvorfor stille op?

  • Du kommer tæt på skolens hverdag.
  • Du opnår indsigt i skolens dagligdag.
  • Du får indflydelse på det, som du finder betydningsfuldt.
  • Du følger aktivt med i dine børns skoleliv.
  • Du finder ud af, at ordene ”budget” og ”økonomi” kan være interessante.
  • Du får afprøvet dine gode ideer til en spændende skole.

Skolekreds – det folkelige bagland

Haastrup Friskole/børnehave og vuggestue har, ligesom alle andre frie skoler, et folkeligt bagland - en skolekreds.

Vi søger hele tiden at udvide skolekredsen og derved styrke det folkelige bagland og synliggøre skolen/børnehave og vuggestuen.

Skolekredsen er en kreds af mennesker der støtter skolen/børnehave og vuggestuen. Det kan være lokale interesserede, gamle forældre eller forældre der i henhold til reglerne for forældrekredsen ikke kan være med i denne.

Medlemmer i skolekredsen kan på generalforsamlingen øve indflydelse
Som skolekredsmedlem bliver du inviteret til Friskole/børnehave og vuggestues kulturelle arrangementer m.v.

Som skolekredsmedlem kan du deltage i Friskole/børnehave og vuggestues årlige generalforsamling, hvor skolen er vært ved en middag, og hvor skolens elever giver eksempler på deres talenter. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse. Den mødes jævnligt med skolens skoleleder og repræsentanter for medarbejderne.

Haastrup Friskole/børnehave og vuggestue er under stadig udvikling i forhold til at være en skole i tiden, hvor individ og fællesskab er hinandens forudsætninger.

Hvis du kunne tænke dig at være med i denne udvikling, kan du sende en anmodning om optagelse som skolekredsmedlem.

Din anmodning skal godkendes på et bestyrelsesmøde og der skal indbetales skolekredskontingent på kr. 100,00, inden optagelsen er endelig. Sparekassen Fyn reg.nr. 0828 konto nr. 8015708809.

Anmod om at blive medlem

Ønsker du at blive medlem af skolekredsen, kan du hente anmodningsblanket herunder og returner til Friskole/børnehave og vuggestues kontor eller postkasse.

Hent anmodningsblanketten

På vegne af Haastrup Friskoles Bestyrelse

Skoleleder
Henrik Ørtved

Formand
Stine Marie Kjærgaard

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk