Nordplus på Haastrup Friskole

Fra august 2020 og frem til juni 2022 deltager Haastrup Friskole i et 2-årigt udvekslingsprojekt, som hedder “Jump into Ancestors`Boots - and walk into the Future”.

Det er hovedsageligt gruppe 4, der arbejder med projektet, men skolens øvrige grupper vil også løbende blive inddraget.

Haastrup Friskoles samarbejdspartnere er 13 - 15 årige elever på to andre skoler fra Silute i Litauen og Tasiilaq i Østgrønland.

Formålet med projektet er udveksling; besøg i hinandens lande. Men også at finde viden om sin egen kultur - lokalt og nationalt- og formidle sin viden til de øvrige deltagere på digitale platforme.

I løbet af projektets 2-årige forløb vil der blive videns delt inden for 4 temaer:

  • Historisk arv. Historie, myter og legender.
  • Mad- og håndværks traditioner.
  • Traditionelle sange, danse og instrumenter.
  • Den lokale natur.

Den første elevudveksling vil gå til Tarsiilaq, Østgrønland, hvor 10 elever og 2 lærere fra Haastrup Friskole tager afsted.

Dernæst rejser 15 elever og 3 lærere til Silute i Litauen. Og endelig er Haastrup Friskoles elever værter for 25 elever fra Østgrønland og Litauen. På grund af Covid-19 vil rejsedelen i projektet være lidt forsinket, men vil bliveafviklet, når samfundet åbner op for det. Den digitale vidensdeling følger planen.

Projektet er støttet af Nordplus Junior.

Det er Nordisk Ministerråds program for nordisk og baltisk samarbejde indenfor førskole, grundskole og ungdomsuddannelses området.

Nordplus Junior dækker stort set alle rejseudgifterne.

Grønland og Litauen

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk