At være fri for prøver og karakterer

Haastrup Friskole har valgt at være prøve- og karakterfri. Vi mener, at det er vigtigt at se eleverne som hele mennesker og vurdere dem som hele mennesker fagligt, socialt, menneskeligt, som individ og som en del af fællesskabet. Altså at vurdere dem på deres alsidige udvikling og det gøres bedre med ord end med rangordning gennem tal.

Projektopgave

I udskolingen arbejdes der minimum 2 uger om året med projektopgave, hvor eleverne fordyber sig i forskellige emner og med projektarbejdsformen som metode. Den afsluttende projektopgave er med cafe aften for forældre og andre interesserede, hvor eleverne fremlægger deres projektopgaver.

De bliver på den måde trygge og gode til at formidle og stå frem foran en forsamling.

Undervisningen

Undervisningen tilrettelægges af lærerne og skolen følger Fælles Mål og de tilhørende læseplaner for fagene. Eleverne i udskolingen stifter også bekendtskab med afgangsprøver i dansk og matematik, så de får mulighed for at prøve denne måde at arbejde på. De vurderes blot ikke med karakterer. 

Evaluering og opfølgning

Udtalelse

Når eleverne skal videre fra Haastrup Friskole får de derfor en fyldig udtalelse, der beskriver dem som elev og som menneske og med fokus på deres styrker.

 2020 Evaulering Haastrup Friskole.pdf 
 2022 Evaulering Haastrup Friskole.pdf 

Ungdomsuddannelse

Skal de videre på en ungdomsuddannelse kommer de til en samtale og lille optagelsesprøve på uddannelsesinstitutionen.

Overgangsfrekvens

På Haastrup Friskole har vi haft overbygning i et par år. Vi er prøve- og karakterfriskole og sender elever på efterskole i 9. eller 10. klasse. Vi har også nogle, der vælger FGU , Gymnasiet og erhvervsskoler.

 Overgangsfrekvens Haastrup Friskole.pdf 

UU-vejledning

Skolen har, som alle andre skoler, også UU vejledning, hvor vi samarbejder om at gøre eleverne uddannelsesparate og rustede til deres videre forløb.

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk