Indmeldelse og priser

Her finder du priser, vigtig information og blanketter til indmeldelse i Haastrup Friskole, SFO, Børnehave og Vuggestue.

Meld dit barn ind

Indmeldelse foregår løbende og på alle årgange. Ved indmeldelses, print nedenstående blanket, udfyld den og send den til os på mail: skole.kontor@5662.dk

 Bornehave og vuggestue - indmeldelse og samtykke.pdf 
 forældresamarbejdeudmeldelse.pdf 
 Friskolen - indmeldelse og samtykke.pdf 
 SFO - indmeldelse og samtykke.pdf 
 SFO - udmeldelse.pdf 

Udmeldelse og varsel

Friskolen: 2 måneders varsel til den 1. i en måned
SFO, Skolebus, Børnehave og Vuggestue: 2 måneders varsel til den 1. i en måned
Opsigelsen skal ske til kontoret.

 

Priser og skolepenge 2024

Juli måned er betalingsfri

Juli måned er betalingsfri for både vuggestue, børnehave, SFO og Friskolen. 

Børnehaven og Vuggestuen

Indmeldelsesgebyr: 1000 kr.
Børnehaveplads: 2.380 kr. pr. måned
Madordning: 657 kr. pr. måned

Vuggestueplads: 3.908 kr. pr. måned
Madordning: 657  kr. pr. måned

Vi tilbyder feriepasning i ugerne 27, 28 og 30. Hvis I tilmelder jeres barn til feriepasning i disse uger, koster det 500 kr. pr. uge. I juli opkræves der ikke for kost.

Haastrup Friskole

Betaling er pr. måned og i 11 måneder.

Indmeldelsesgebyr: 1000 kr. pr. barn
1. barn
kr. 1.150 kr. pr. måned +50 kr. til formiddagssnack og en månedlig fællesspisning.
2. barn kr. 550 kr. pr. måned + 50 kr. til formiddagssnack og en månedlig fællesspisning.
Efterfølgende børn kr. 0. (Pr. 1. januar 2022).

Udover skolepenge må der påregnes mindre udgifter til delvis betaling af lejrskole og andre arrangementer.

SFO Passeren

SFO er fra Bh.kl. til og med 4. kl.
Prisen pr. barn er i 11 mdr.

Morgenmodul : 350 kr pr. måned
Eftermiddagsmodul : 700 kr. pr. måned
Heldagsmodul : 900 kr. pr. måned

Feriepasning

Vi vil gerne yde den ekstra service, at der er mulighed for pasning i juli, som ellers er betalingsfri. Derfor vil der være en ekstrabetaling.

Pris: 500 kr. pr. barn pr. uge i ugerne 27, 28 og 30, som også dækker madordningen.
Uge 29 holder vi helt lukket.
Alle andre skoleferier: 50 kr. pr. dag, som dækker madordningen.

Tidlig SFO – før skole

Pris: kr. 2.380 pr. måned. 

Skolebus

400 kr. pr. måned for det første barn
275 kr. pr. måned for de følgende børn
250 kr. pr. måned en vej

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk