Forældrerådet i Børnehaven og Vuggestuen

Forældrerådet i Børnehaven og Vuggestuen vælges én gang om året. Møderne er planlagt, så de ligger i forbindelse med bestyrelsesmøderne og fremgår af kalenderen på Viggo.

Formanden for forældrerådet kan inviteres med til bestyrelsesmøderne. Forældrerådet er ikke økonomisk ansvarlig for børnehaven og vuggestuen, og som forælder i børnehaven og vuggestuen er man automatisk med i skolekredsen og er stemmeberettiget til generalforsamlingen.

Forældrerådet er ansvarlig tovholder for alle arrangementer i løbet af året sammen med en pædagog fra børnehaven og vuggestuen. På møderne informerer den daglige leder om personalesituationen, nye tiltag og der vendes tanker om dagligdagen, forandringer og meget mere.

Valgte forældre i forældrerådet:

Formand
Lotte Gommesen
+45 30 51 08 51

Karen Skotte
+45 28 93 66 81

Camilla Josten
+45 24 61 49 36

Trine Christiansen
+45 53 77 31 99

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk