Skolens regler og vedtægter

Her kan du få overblik over Haastrup Friskoles regler og de forventninger, som vi har til hindanden på skolen.

 • Man er på skolens område i skoletiden.
 • Man taler pænt til andre.
 • Man viser andre respekt.
 • Man deltager aktivt i undervisningen, timerne og fællesarrangementer.
 • Man lytter til de voksne.
 • Man bruger kun ting til det, de er beregnet til.

Ordensregler

 • Du skal være på skolens område i skoletiden.
 • Rygning på skolens område er ikke tilladt i skoletiden og når Passeren er åbent.
 • Rygning er ALDRIG tilladt i skoletiden. Elever kan få tilladelse til at ryge før og efter skoletid i Byparken. Elever der ikke ryger, må ikke opholde sig i Byparken uden tilladelse. Hent tilladelse her.
 • Mobiltelefoner, iPhones og musikafspillere SKAL afleveres i mobilhotel, når elever møder på skolen.
 • Slik, sodavand, is og energidrik må ikke bruges eller nydes på skolens område i skolens og Passerens åbningstid 6.30-16.30.
 • Ingen færdsel med hjul på skolestien.
 • Man må ikke køre på fliserne omkring skolen.
 • ALTID hjelm ved brug af cykel, løbehjul, rulleskøjter, waveboard, skateboard, rullebræt etc.
 • Alt boldspil og brug af bolde foregår i gymnastiksalen eller udendørs.
 • Fodbold må kun spilles på fodboldbanen og på multibanen.
 • Når der er sne, gælder snereglerne.

Friskolens vedtægter

 Haastrup Friskole vedtægter 2020.pdf 
 Bilag til Friskolens vedtægter.pdf 

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk