At være friskoleforældre

Det er ingen selvfølge, at der en skole i Haastrup! Hvis ikke der var en friskole i Haastrup, var der ingen skole i Haastrup. Det betyder, at alle involverede har pligt til at støtte og hjælpe for at skolen kan fungerer og overleve.

Som friskoleforældre kan du typisk gøre dette på måder:

  • Deltage aktivt i dit barns skolegang: Sørge for dit barn er forberedt til at være på skolen og modtage undervisning. Interessere dig for det dit barn laver, hjælpe med læsning og lektier derhjemme mm.​
  • Bakke op! Komme til arrangementer, som forældre inviteres til. Observere, stille spørgsmål og prøve at forstå, hvad der foregår.
  • Hjælpe til med praktiske opgaver, som forældre skal klare: Arbejdsdage, forældrerengøring, klasseture, tjene penge til ex. klassekassen osv.
  • Være med til at lave arrangementer sammen med andre.
  • Indgå i udvalgs- og bestyrelsesarbejde. Det er her man har størst indflydelse og kan få afprøvet egne ideer.
  • PR-arbejde! At du omtaler skolen positivt og gør en aktiv indsats for at andre skal lære skolen at kende.

Forældre og børn i skolegården på Haastrup Friskole

Praktisk hjælp, engagement og støtte

Man kan gøre det hele - eller noget af det.
Vigtigst er, at man gør noget.
Den, der gør noget, har inflydelse...

Pædagogisk dag

To gange om året bliver forældrene inviteret til at overtage undervisningen af børnene, da lærerne har behov for pædagogiske dage. Den gruppe forældre, som overtager  undervisningen, planlægger selv dagens indhold og forløb.

De pædagogiske dage har alle været nogle gode og spændende dage og ikke mindst for forældrene, som får en god oplevelse sammen med børnene.

Arbejdsdag

To gange om året, forår og efterår, afholder skolen arbejdsdag. Dagen bruges på at få klaret nogle af de vedligeholdelses- og forskønnelsesopgaver, der ikke er mulighed for at udføre i hverdagen.

Dette er en oplagt mulighed for at mødes med andre forældre, og samtidig er det med til at støtte skolens økonomi.

Der er brug for alle, der vil give en hånd med – ikke kun håndværkere. Forældrene er velkomne til at tage deres børn med.

Forældrerengøring

På Haastrup Friskole er det forældrene som står for rengøring af et område på skolen hver fredag. Dette fordi det giver skolen en god besparelse til fordel for elverne og skolen iøvrigt.
Den daglige rengøring, samt rengøringen af de øvrige lokaler sørger vores dygtige serviceassistent for.

Kontaktforældre

I starten af hvert skoleår afholdes der forældremøde i hver gruppe. På disse møder vælges der forælderrepræsentanter. Det er forælderrepræsentanter som bl.a. er tovholdere i forbindelse med afholdelse af FF'er på skolen.

Mere om friskolen

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk