Overgang til Bobler og Børnehaven

Et skift fra en gruppe til en anden betyder, at børnene skal omstille sig til nye voksne og børn, og et nyt rum med andre og nye aktiviteter.

Vi arbejder løbende med at sikre en så glidende overgang som muligt mellem de tre grupper for at skabe mest mulig tryghed for både børn og forældre.

Vuggestuebørnene har daglig kontakt til børnehavens børn og voksne og færdes hver dag i børnehaven.

Overgangen fra vuggestue, til Boblergruppen og videre til børnehavegruppen er en glidende overgang, hvor barnet før opstart bliver inviteret med til forskellige aktiviteter, små ture ud af huset eller til frokost.

I overgangen har vi stort fokus på barnets udvikling og mindre på alder. Skiftet fra en gruppe til en anden, sker i tæt samarbejde med vores forældre.

Tidlig SFO – før skole

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk