Referater, tilsyn og rapporter

Her finder du referater, årsrapporter, undervisningsmiljøvurderinger og tilsynsrapporter fra Haastrup Friskole, Børne og Vuggestue

Tilsynsrapporter

Beretning tilsynsførende

Ifølge friskoleloven skal der være en tilsynsførende ved alle friskoler. Vedkommende skal føre tilsyn med, at børnene får en undervisning, der svarer til folkeskolens i alle fag. Denne tilsynsførende er godkendt af Undervisningsministeriet, og kommer på besøg et par gange om året og følger undervisningen.

På den årlige generalforsamling aflægges der beretning fra den tilsynsførende. På Haastrup Friskole er den tilsynsførende Jesper Kjeldsen, tidligere lærer og leder i folkeskolen.

 Tilsynserklæring20222023.pdf 
 Tilsynsnotat 2016-17.pdf 
 Tilsynsrapport 2018-19.pdf 
 Tilsynsrapport 2019-20.pdf 
 Tilsynsrapport 2020-21.pdf 
 Tilsynsrapport 2021-22.pdf 

All rights © Haastrup Friskole   |   Website © INILAB   |   Design @ Birch Grafisk