Skolens vedtægter
Beretning tilsynsførende
Ifølge friskoleloven skal der være en tilsynsførende ved alle friskoler. 

Vedkommende skal føre tilsyn med at børnene får en undervisning der svarer til folkeskolens i alle fag. Denne tilsynsførende er godkendt af Undervisningsministeriet, og kommer på besøg et par gange om året og følger undervisningen. På den årlige generalforsamling aflægges der beretning fra den tilsynsførende. På Haastrup Friskole er den tilsynsførende Jesper Kjeldsen.
 
Tilsynsrapport

 

Tilsynsførende:
Jesper Kjeldsen tidligere lærer og leder i folkeskolen
Tilsynsrapport 2019-2020
Tilsynsrapport 2018-2019

Tilsynsrapport 2021-2022