Værdigrundlag
Vi driver friskole på Grundtvig - Koldsk grundlag, hvilket for os betyder:
Små klasser – Differentieret undervisning – At styrke fællesskabet, så den enkelte kan blomstre.
Vi tilstræber at give undervisning, der i høj grad tager hensyn til det enkelte barns udvikling og faglige niveau.
"Vil man stille børn lige, skal man behandle dem forskelligt". Dette har vi god mulighed for, da de enkelte gruppelærere har deres elever i mange timer og derfor kender dem godt.
Vi vægter følgende:

 
  • Tryghed
  • Fordi trygge børn har overskud til at opleve, undersøge, udforske, forstå og lære.
  • Faglighed
  • Fordi faglig viden er en solid ballast og et nødvendigt værktøj.
  • Kreativitet
  • Fordi kreative børn vænner sig til at tænke nye tanker, se tingene fra mange sider, og løse problemer på helt nye måder.
 
Vi er en Grundtvig/Koldsk Friskole, som blev startet i 1992, efter at der havde været folkeskole på stedet.
Vores profil er: Natur, Musik, Bevægelse
Natur:
Skolen har naturfag/udeliv gennem hele skoleforløbet.
 De naturskønne områder omkring Haastrup bliver ofte brugt i undervisningen. Ture til Trebjerg, Trente Mølle, i skovene, ud over markerne, og til den lille sø i Skånemosen. På disse ture studeres naturen, den ses, føles, høres og duftes. Der er rigeligt til alle sanser, og det anvendes naturligvis i undervisningen.
Musik:
Skolen har musik gennem hele skoleforløbet, enten som fast timeantal, eller som valghold hos de ældste.
At kunne opleve og udtrykke sig meningsfuldt i og om musik.
At medvirke til en forståelse af at være en del af et fællesskab og en kultur.
At medvirke til følelsesmæssig og intellektuel udvikling.
At medvirke til udvikling af opmærksomhed, koncentrationsevne og motorik.
Bevægelse:
Skolen har idræt i alle klasser og på valghold. Vi begynder dagen med ”Walk and talk”, en gåtur inden fællessamling, hvor både samtale og motion prioriteres. Derudover har vi fokus på læring i bevægelse.
Mål:
Skolen følger fælles mål og prioriterer og planlægger undervisningen ud fra disse.
Elevgrundlag/videre uddannelsesforløb:

Vores elever er delt i 5 grupper: (70 i alt)
Gruppe 1.  0-1 klasse 6 drenge og 6 piger. (12)
Gruppe 2.  2-4 klasse 5 drenge 8 piger. (13)
Gruppe 3. 5-6 klasse 6 drenge og 9 piger. (15)
Gruppe 4. 7. klasse 8 drenge og 4 piger. (12)
Gruppe 5. 8-9 klasse 11 drenge og 8 piger (18)
 
Vi er altid et sted mellem 50 og 90 elever.
Det svinger meget og er bl.a. afhængigt af, hvor mange børn, der fødes i Haastrup, da det er her størstedelen af eleverne kommer fra.
Vi har dog elever fra hele Fåborg/Midtfyn kommune, heriblandt ø-børn fra bl.a Avernakø.
Vi har to små skolebusser, som kører hver morgen og eftermiddag og bringer børn til og fra skole.
Der er lige nu ca. 70 elever.
Det er relativt nyt for Haastrup Friskole at have overbygning. Eleverne har haft tradition for at flytte til større skoler, når de har nået 7.kl. Det har vi formået at ændre, men de elever vi har sendt videre har været til efterskole, eller anden grundskole. Derfor er der pt ikke noget grundlag for at lave statestik over elevernes videre uddannelsesforløb. Eleverne i ældste gruppe får UU vejledning, deltager i brobygning og praktikforløb.
Evalueringsformer og systematik:
Haastrup Friskole har løbende evaluering af skolens elever. Der laves mundtlige evalueringer løbende bl.a med fokus på differentiering, så eleverne arbejder på et passende niveau. Til at understøtte denne form for evaluering benyttes forskellige læsetest, MG test, ST o.l. Der afholdes skole/hjem samtaler en gang årligt og ellers efter behov. I ældste gruppe arbejdes der i nogle fag med port folie og eleverne prøver at løse afgangsprøver i både dansk og matematik.
Ift. IT anvendes forskellige digitale fagportaler, e-mat, skoletube, lommefilm(mobil). Skolen har et computerlokale og er i gang med udvikling af de digitale ressourcer, bl.a i form af interaktive projektorer, bedre internetadgang, flere computere og i-pads.
Ledelsen følger op på evalueringsformerne og IT kompetencerne gennem dialog på lærermøder, med skolens bestyrelse og i årsplanlægningen.
Når eleverne stopper på Haastrup Friskole får de en fyldig udtalelse, som beskriver eleven fagligt, menneskeligt og socialt.
Mål:
Skolen følger Fælles Mål og vi planlægger og prioriterer undervisningen efter dette.
IT i undervisningen:
Skolen abonnerer på forskellige onlineportaler fra Clio, e-mat, skoletube. Disse fleste portaler bruges  ugentligt i undervisningen. Derudover har vi haft digitale fotohold, arbejdet med lommefilm o.l.
I skoletube ligger der forskellige præsentationsværktøjer mm, som er tilgængelige for eleverne udover power point.
Lærerkompetencer og undervisningsmidler:
Lærerne har adgang til de samme portaler, som eleverne og kurser efter behov. Pt har vi lærere, der har været på kursus i CD-ord, geogebra, skoletube.