Traditioner


I Håstrup børnehave og vuggestue har vi nogle faste traditioner, vi værner om. Det kan fx være fastelavnsfest, motionsdag, sommerfest, høstkaffe, lygtefest, bedsteforældredag, julefest mm. 1-2 gange om året inviterer vi de ældre fra Håstrup til kaffe, kage og frokost.

Skolen har 5 FF´er(Festlig fredag) om året, som alle børn og forældre i Børnehaven og Vuggestuen er velkommen til.

 

Årets gang

September:                                            Forældre"Høst"kaffe

                                                                                       

Oktober:                                                 Forældremøde 

 

Oktober:                                                 Lygtefest 

                                                                                       

November:                                              Arbejdsdag skole, Børnehave og Vuggestue 

                                                                                       

December:                                              De ældre til risengrød 

                                                                                       

December:                                              Julefest 

                                                                                       

Februar:                                                  Fastelavn i Børnehaven og Vuggestuen 

                                                                                       

Marts:                                                      Arbejdsdag, skole, Børnehave og Vuggestue 

                                                                                       

Maj:                                                         Bedsteforældredag 

                                                                                       

Juni:                                                        Sommerfest i Børnehaven og Vuggestuen