Tidlig SFO - Før skole

Haastrup Friskole tilbyder tidlig SFO - før skole, for de kommende skolebørn. Der er løbende indskrivning og et informationsmøde i februar måned.

Det forgår på skolen fra d. 1. april og frem til sommerferien.

På den måde lærer børnene skolen, rutinerne, lærerne og de andre elever at kende, inde de starter i o. klasse efter sommerferien.

Pris: kr. 2.153 pr. måned. Juli måned betalingsfri