Skolekreds - det folkelige bagland.

 

Haastrup Friskole/børnehave og vuggestue har, ligesom alle andre frie skoler, et folkeligt bagland - en skolekreds.

Vi søger hele tiden at udvide skolekredsen og derved styrke det folkelige bagland og synliggøre skolen/børnehave og vuggestuen.

Skolekredsen er en kreds af mennesker der støtter skolen/børnehave og vuggestuen. Det kan være lokale interesserede, gamle forældre eller forældre der i henhold til reglerne for forældrekredsen ikke kan være med i denne.

 

Medlemmer i skolekredsen kan på generalforsamlingen øve indflydelse

Som skolekredsmedlem bliver du inviteret til Friskole/børnehave og vuggestues kulturelle arrangementer m.v.

Som skolekredsmedlem kan du deltage i Friskole/børnehave og vuggestues årlige generalforsamling, hvor skolen er vært ved en middag, og hvor skolens elever giver eksempler på deres talenter. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen er skolens overordnede ledelse. Den mødes jævnligt med skolens skoleleder og repræsentanter for medarbejderne.

Haastrup Friskole/børnehave og vuggestue er under stadig udvikling i forhold til at være en skole i tiden, hvor individ og fællesskab er hinandens forudsætninger.

Hvis du kunne tænke dig at være med i denne udvikling, kan du sende en anmodning om optagelse som skolekredsmedlem.

Din anmodning skal godkendes på et bestyrelsesmøde og der skal indbetales skolekredskontingent på kr. 50,00, inden optagelsen er endelig. Sparekassen Fyn reg.nr. 0828 konto nr. 8015708809.

Ønsker du at blive medlem af skolekredsen, kan du hente anmodningsblanket her og returner til Friskole/børnehave og vuggestues kontor eller postkasse.

På vegne af Haastrup Friskoles Bestyrelse

 

 

Henrik Ørtved                                          Maria Lundgaard

Skoleleder                                                 Formand

© Haastrup Friskole 

Bygaden 14, 5600 Faaborg

tlf: 62 68 14 94

Haastrup Friskole, Bygaden 14, Haastrup, 5600 Faaborg ​- Tlf.: 62 68 14 94 - Kontor: 62 68 14 95

Bankoplysninger, Haastrup Friskole - Sparekassen Fyn, kontonummer.: 0828-8015708809

Mail til kontoret: Skole.Kontor@5662.dk   Mail til skolelederen: Skole.Leder@5662.dk

Haastrup Børnehave og Vuggestue, Elmevænget 7, Haastrup, 5600 Faaborg-Tlf.: 81 82 64 81 eller 81 82 64 82-Mail til den daglige leder: alr@5662.dk

CVR-nummer: 16131679