Skolepenge

 

Betaling er pr. måned og i 11 måneder - juli er betalingsfri

 

1. barn kr. 1.100 - 2. barn kr. 550 kr. - Efterfølgende børn kr. 0. (Pr. 1. august 2019).

 

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr: 1000 kr. pr. barn.

 

Udmeldelse med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.

 

Udover skolepenge må der påregnes mindre udgifter til delvis betaling af lejrskole og andre arrangementer.