Skolebus

Formål
 

Haastrup Friskoles skolebus er et tilbud til elever, som har en vanskelig, lang, eller farlig skolevej.


Skolebussen kan også bruges som transport af lærere og elever på Haastrup Friskole, samt pædagoger og børn i Haastrup Børnehave og vuggestue i forbindelse med undervisningen, ved udflugter eller lignende.

 

Regelsæt
 

For at kunne forvente transport til og fra skole skal et eller flere af følgende krav opfyldes.


Vanskelig skolevej. Vanskelig skolevej er eksempelvis afhængighed af offentlig transport med lange ventetider eller uregelmæssigheder i forhold til køreplaner.


Lang skolevej. Her er det afstanden i sig selv, der gør transporttiden urimelig lang.


Farlig skolevej. Den øvrige trafik er til fare for eleven på grund af eksempelvis fart, trafiktæthed eller dårlige oversigtsforhold.


De tre nævnte forhold skal ses i sammenhæng med barnets alder og dermed evne til at overvinde disse vanskeligheder. Skolebussen er ikke en erstatning for en cykel og er i det hele taget ikke tiltænkt elever, der ved egen hjælp kan komme i skole.


Elever, der ikke kommer ind under de nævnte kategorier, men som bor på skolebussens rute, kan kun blive transporteret, hvis der er plads i bussen.


Skolens ledelse skønner, hvilke elever, der har de mest påtrængende behov for transport og tilrettelægger morgen- og eftermiddagsturerne. I dette skøn indgår også skolens kapacitet m.h.t. antal siddepladser i bussen, tidsforbrug for chaufføren og køreturernes længde. De samlede udgifter til transporten skal således holdes inden for de rammer, bestyrelsen fastsætter.