Priser gældende fra den 1. januar 2022

 

Indmeldelsesgebyr:                    1.000 kr. 

Børnehaveplads                         2.153 kr.

Madordning                                   634 kr. 

Vuggestueplads                          3.656 kr. 

Madordning                                    634 kr. 

 

Juli måned er betalingsfri. Vi tilbyder feriepasning i ugerne 27, 28 og 29. Hvis I tilmelder jeres barn til feriepasning i disse uger, koster det 500 kr. pr. uge. Dette så vi kan få dækket vikarudgifter mm. I juli opkræves der ikke for kost.

Udmeldelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Der betales via BS = betalingsservice

Fastelavn i Haastrup Børnehave og Vuggestue