Priser gældende fra den 1. januar 2021

 

Indmeldelsesgebyr:                    1000 kr. 

Børnehaveplads                         1993 kr.

1/1-31/7-2021   619 kr. til kost pr. måned

1/8-31/12-2021 634 kr. til kost pr måned

Vuggestueplads                          3403 kr. 

1/1-31/7-2021   619 kr. til kost pr. måned

1/8-31/12-2021 634 kr. til kost pr måned

 

Juli måned er betalingsfri. Vi tilbyder feriepasning i ugerne 27, 28 og 29. Hvis I tilmelder jeres barn til feriepasning i disse uger, koster det 500 kr. pr. uge. Dette så vi kan få dækket vikarudgifter mm. I juli opkræves der ikke for kost.

Udmeldelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Der betales via BS = betalingsservice

Fastelavn i Haastrup Børnehave og Vuggestue