Skolepenge
 
Betaling er pr. måned og i 11 måneder - juli er betalingsfri
 
1. barn kr. 1.150 - 2. barn kr. 575 kr. - Efterfølgende børn kr. 0. (Pr. 1. januar 2022).
 
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr: 1000 kr. pr. barn.
 
Udmeldelse med 2 måneders varsel til den 1. i en måned.
 
Udover skolepenge må der påregnes mindre udgifter til delvis betaling af lejrskole og andre arrangementer.