Børnehave og Vuggestue priser

Indmeldelsesgebyr:                    1000 kr. 
Børnehaveplads                         2087 kr.
1/1-31/7-2021   619 kr. til kost pr. måned
1/8-31/12-2021 634 kr. til kost pr måned

Vuggestueplads                          3587 kr. 
1/1-31/7-2021   619 kr. til kost pr. måned
1/8-31/12-2021 634 kr. til kost pr måned
 
Juli måned er betalingsfri. Vi tilbyder feriepasning i ugerne 27, 28 og 30. Hvis I tilmelder jeres barn til feriepasning i disse uger, koster det 500 kr. pr. uge. I juli opkræves der ikke for kost.

Udmeldelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.