Fripladstilskud for skoleåret 2021/22
Fripladstilskud
 
Der er mulighed for at søge fripladstilskud, hvis man har en lav indkomst.
Sidste frist for aflevering af friplads ansøgning 29. august 2022.

Skemaet printes, og afleveres på skolens kontor i udfyldt tilstand.

Information:
Formål Fripladstilskuddet er en elevsocial ydelse, som er med til at sikre forældrenes ret til at lade børnene undervise i en fri grundskole gennem tilskud til nedbringelse af skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning.
Fordeling af fripladstilskud Tilskudsmodellen er todelt således, at Fordelingssekretariatet forestår fordelingen af fripladstilskuddet mellem skolerne og skolerne forestår fordelingen af fripladstilskuddet til eleverne.

Skolen kan få tildelt fripladstilskud på grundlag af ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor Fordelingssekretariatets fordelingsnøgles indtægtsgrænser. Forældrenes indkomstgrundlag opgøres i henhold til tilskudsbekendtgørelsens §14,  jf. nedenfor under Tilskudsbekendtgørelsen. Hvis indkomstgrundlaget ikke kan rekvireres, vil forskudsdata blive lagt til grund for tilskudsberegningen. Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5/9 i skoleåret kan komme i betragtning til fripladstilskud hos Fordelingssekretariatet det pågældende skoleår.

Fordelingen af skolens fripladstilskud til eleverne foretages af skolens ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen. Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, men det er en betingelse, ved anvendelse af egen fordelingsmetodik/fordelingsnøgle, at der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. Forældrenes adresse, børnenes adresse, forældrenes civilstand samt antal søskende pr. 5/9 i skoleåret er afgørende for beregningen af fripladstilskuddet hos Fordelingssekretariatet. Biologisk forælder/adoptiv forælder Kun biologiske forældre/adoptiv forældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes fripladstilskud, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.
Separation/skilsmisse Separation/skilsmisse skal være godkendt af myndighed senest pr. 5/9 i skoleåret for at få betydning for fripladsansøgningen. 


.