Indmeldelse

Indmeldelse foregår løbende og på alle årgange.

Ved indmeldelses, print nedenståedne blanket, udfyld den, og send den til os.

Haastrup Friskole

Bygaden 14, Haastrup

5600 Faaborg

Indmeldelses- og samtykkeblanket