Overgange

Et skift fra en gruppe til en anden betyder, at børnene skal omstille sig til nye voksne og børn, et nyt rum med andre og nye aktiviteter.Vi arbejder løbende med at sikre en så glidende overgang som muligt mellem de tre grupper og videre til tidlig-SFO for at skabe mest mulig tryghed for både børn og forældre. 


Vuggestue, Bobler, børnehave

Vuggestuebørnene har daglig kontakt til børnehavens børn og voksne og færdes hver dag i børnehaven. Overgangen fra vuggestue, til Boblergruppen og videre til børnehavegruppen er en glidende overgang, hvor barnet før opstart bliver inviteret med til forskellige aktiviteter, små ture ud af huset eller til frokost. I overgangen har vi stort fokus på barnets udvikling og mindre på alder. Skiftet fra en gruppe til en anden, sker i tæt samarbejde med vores forældre. 
 

Børnehave til Før-SFO
Vi har et tæt samarbejde med skolen, og børnehavebørnene kommer dagligt på skolen til morgen-gå-tur, morgensang, bevægelse i salen, håndværk og design i kælderen eller forskellige arrangementer i løbet af deres børnehavetid. Flere af de voksne på skolen har også timer i børnehaven. 
Fra januar laver vi én gang om ugen skolerelaterede aktiviteter med kommende skolebørn, og op til 1. april, hvor de starter i Før-SFO, markerer vi skiftet med fest og overnatning.

 

© Haastrup Friskole 

Bygaden 14, 5600 Faaborg

tlf: 62 68 14 94

Haastrup Friskole, Bygaden 14, Haastrup, 5600 Faaborg ​- Tlf.: 62 68 14 94 - Kontor: 62 68 14 95

Bankoplysninger, Haastrup Friskole - Sparekassen Fyn, kontonummer.: 0828-8015708809

Mail til kontoret: Skole.Kontor@5662.dk   Mail til skolelederen: Skole.Leder@5662.dk

Haastrup Børnehave og Vuggestue, Elmevænget 7, Haastrup, 5600 Faaborg-Tlf.: 81 82 64 81 eller 81 82 64 82-Mail til den daglige leder: alr@5662.dk

CVR-nummer: 16131679

  • Facebook Social Icon

Haastrup

Friskole

  • Facebook Social Icon

Haastrup

By