Børnehave og Vuggestue

 

Håstrup børnehave og vuggestue er en lille institution med plads til 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn.

Vores profil er musik, natur og bevægelse, hvor vores kerneværdier er tryghed, anerkendelse, relation, kommunikation og faglighed

Håstrup Børnehave og Vuggestue ligger midt i Håstrup. Vores hus er opdelt i 2 åbne stuer med et køkken i midten. Ind til vuggestuen er en lille låge, som kan åbnes og lukkes efter behov. Dette så vi har mulighed for at skabe den ro, der er behov for i både børnehaven og vuggestuen. Børnene er del op i 3 grupper, vuggestuegruppen, Boblerne og Børnehavegruppen. 

Børnene er ude hver dag, enten på legepladsen eller i Byparken, som er vores nærmeste nabo. Vi bruger Byparken som et ekstra rum. Byparken rummer en lille sø, en bæk der løber gennem parken, bålhytte, sneglehøj, et skovstykke og shelter med bålplads. Vi arbejder tæt sammen med Håstrup Friskole og benytter os ofte af skolens gymnastiksal. Vi deltager i morgen-gåtur, morgensang, fredagssang, teater, musikarrangementer, emneuger mm. Vi har mulighed for at låne skolens bus, hvilket vi ofte benytter os af, til ture ud af huset, fx besøg på Trente Mølle, stranden, musik/teater på bibliotekerne i kommunen, Svanninge Bakker og meget mere.