Forældreråd

Forældrerådet i Børnehaven og Vuggestuen vælges én gang om året. Møderne er planlagt, så de ligger i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Formanden for forældrerådet inviteres altid med til bestyrelsesmøderne. Forældre i børnehaven og vuggestuen skal være medlem af skolekredsen, for at være stemmeberettiget til generalforsamlingen. Indmeldelse til skolekredsen kan ske ved henvendelse til kontoret på Friskolen.

Valgte forældre i forældrerådet:

Marion Linke

Helle Christensen

Tlf: 40 93 22 16

 

Camilla Josten

Tlf: 24 61 49 36

Trine Christiansen

Tlf: 53 77 31 99