Forældreråd

Forældrerådet i Børnehaven og Vuggestuen vælges én gang om året. Møderne er planlagt, så de ligger i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Formanden for forældrerådet inviteres altid med til bestyrelsesmøderne. Forældre i børnehaven og vuggestuen skal være medlem af skolekredsen, for at være stemmeberettiget til generalforsamlingen. Indmeldelse til skolekredsen kan ske ved henvendelse til kontoret på Friskolen.

Valgte forældre i forældrerådet:

Marion Linke

Helle Christensen

Tlf: 40 93 22 16

 

Camilla Josten

Tlf: 24 61 49 36

Trine Christiansen

Tlf: 53 77 31 99

© Haastrup Friskole 

Bygaden 14, 5600 Faaborg

tlf: 62 68 14 94

Haastrup Friskole, Bygaden 14, Haastrup, 5600 Faaborg ​- Tlf.: 62 68 14 94 - Kontor: 62 68 14 95

Bankoplysninger, Haastrup Friskole - Sparekassen Fyn, kontonummer.: 0828-8015708809

Mail til kontoret: Skole.Kontor@5662.dk   Mail til skolelederen: Skole.Leder@5662.dk

Haastrup Børnehave og Vuggestue, Elmevænget 7, Haastrup, 5600 Faaborg-Tlf.: 81 82 64 81 eller 81 82 64 82-Mail til den daglige leder: alr@5662.dk

CVR-nummer: 16131679

  • Facebook Social Icon

Haastrup

Friskole

  • Facebook Social Icon

Haastrup

By