Skolebestyrelsen

Formand
Maria Lundgaard 
Tlf. 22 99 97 12
marialundgaard@hotmail.com​
Næstformand
Stine Marie Kjærgaard
Tlf.: 24 66 05 29
Skpk84@gmail.com
Sekretær
Anne Marie Hjorth Pedersen
Tlf. 30 96 16 96 
riesen1972@gmail.com
Økonomi/Teknisk udvalg
Thomas Smith
Tlf.: 91 91 51 51
Thomas@Smith-elektric.dk
Teknisk udvalg
Michael Krogh
Tlf.: 27 43 05 57
Forældreansvar
Mia S. L. Jensen
Tlf.: 21 62 08 10
MiaSJensen80@gmail.com
Forældreansvar
Carina Rasmussen
Tlf.: 28 49 72 22
Carina-Rasmussen@hotmail.com
Suppleant
Lisbeth Rhode
22 53 01 36
lisbethrhode@icloud.dk
Suppleant
Joy Laue Christensen
Tlf.: 41 29 62 84
writejoyhere@yahoo.com

Kontakt bestyrelsen

Trivselssamtaler

 

Bestyrelsen tilbyder hvert år anonyme trivselssamtaler med forældre samt lærere.

Dette giver alle mulighed for at komme med Ris og Ros. Det giver alle en mulighed for at komme med deres idéer, tanker og input og på den måde være med til at forme en god skole til vore børn og et godt arbejdsmiljø for alle.

Det er valgfrit om man ønsker at deltage. 

Efterfølgende vil bestyrelsen samle besvarelserne og se på hvor der er mulighed for at lave ændringer, forbedringer eller hvad der skal holdes fast i.

 

Man er selvfølgelig altid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

Som forældre i skolebestyrelsen er det IKKE en forudsætning at have stor faglig indsigt i skoleforhold. Forældre giver deres mening til kende som forældre til børn på skolen. I begyndelsen kan det måske være lidt svært at overskue, hvordan det daglige arbejde er organiseret for skolens brugere, men efterhånden får man mere indsigt og arbejdet bliver både sjovt og spændende, når man oplever reel indflydelse på skolens udvikling. 

 

STIL OP TIL SKOLEBESTYRELSEN så har du/I, med din/jeres forskellige baggrunde og erfaringer, mulighed for at sætte skolen i et nyt perspektiv og se på skolen med friske øjne. 

 

 

Valg til skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
Man er valgt på skolens årlige Generalforsamling i april for en 2-årig periode af gangen,
suppleanter vælges hvert år.


Forældrekredsen vælger 2 medlemmer og 1 supleant.
Skolekredsen og forældrekredsen vælger 5 medlemmer og 1 suppleant.

 

Hvorfor stille op?

 

  • Du kommer tæt på skolens hverdag

  • du opnår indsigt i skolens dagligdag

  • Du får indflydelse på det, du finder betydningsfuldt

  • Du følger aktivt med i dine børns skoleliv

  • Du finder ud af at ordene ”budget” og ”økonomi” kan være interessante

  • Du får afprøvet dine gode ideer til en spændende skole

© Haastrup Friskole 

Bygaden 14, 5600 Faaborg

tlf: 62 68 14 94

Haastrup Friskole, Bygaden 14, Haastrup, 5600 Faaborg ​- Tlf.: 62 68 14 94 - Kontor: 62 68 14 95

Bankoplysninger, Haastrup Friskole - Sparekassen Fyn, kontonummer.: 0828-8015708809

Mail til kontoret: Skole.Kontor@5662.dk   Mail til skolelederen: Skole.Leder@5662.dk

Haastrup Børnehave og Vuggestue, Elmevænget 7, Haastrup, 5600 Faaborg-Tlf.: 81 82 64 81 eller 81 82 64 82-Mail til den daglige leder: alr@5662.dk

CVR-nummer: 16131679