Arrangementer

 

På Haastrup friskole har vi rigtig mange arrangementer såvel i eget hus, som ude.

Dette giver et fantistisk sammenhold på tværs, både for elever, men i den grad også for forældrene og lærerne.

Vi kan som eksempler nævne.

 

  • FF'er - Festlig Fredag

  • Teaterture

  • Fællesudflugt

  • Juleforestilling/Musical

  • Skolens koncert

  • Skolebal

  • Fastelavn etc.

 

Nogle af disse arrangementer arrangeres af skolen, andre via samarbejde mellem forældre, lærere og elever.

Udover de lidt større fællesarrangementer i løbet af skoleåret, er der ofte forskellige aktiveteter på holdene i forbindelse med skoledagen.

Se i aktivitetskalenderen, hvilke planlagte større arrangementer der er i fremtiden.

 

 

 

 

Skoleårets aktivitetskalender